33.rockerlogo.svg

Här kan du som efterlevande eller som förvaltare av ett dödsbo anmäla dödsfall av en försäkringstagare.
Vänligen logga in med ditt BankID
Observera att du som anmälare behöver logga in med ditt BankID och att det sedan är du som blir vår kontaktperson i ärendet.

Logga in