4.Logo.461x133.png

Välkommen
Vi på AmTrust Insurance Services Sweden hjälper dig med din skadeanmälan

För att anmäla ett skadeärende som rör en inträffad arbetslöshet, sjukskrivning, allvarlig sjukdom eller sjukhusvistelse, logga in med ditt BankID nedan

Logga in

 

För att anmäla ett skadeärende som rör dödsfall, vänligen gå vidare till skadeanmälan genom att klicka här
 

Kontaktuppgifter AmTrust Insurance Services Sweden:   Telefonnummer 08-420 038 81   E-mail: skador@amtrustgroup.com